En svensk Johannespassion

Staffans Motettkör
Solister
Instrumentalister
Joakim Andersson, dirigent

”Se, vi går upp till Jerusalem” är strofen som inleder förspelet till En svensk Johannespassion. Vi kastas in i handlingen där Jesus och hans lärjungar befinner sig vid berget Kidron när Jesus fängslas, får möta den romerska ståthållaren Pontius Pilatus för att sedan av folkmassan dömas till döden. Orden tar slut och musiken vid när Maria sjunger sin sorg och klagan när Frälsaren dött på korset. Förhänget i templet brister och där lämnar vi handlingen i detta passionsdrama. 
 
Långfredag 7 april 15.00, Staffans kyrka