Körsångarna

Sopranstämman

Pernilla Lööf
Elisabet Nilsson
Ulrika Malmlöf
Sandra Wright
Ingrid Normann

Altstämman

Anette Ström Johansson
Maria Hjelte
Helena Hellgren
Katrine Ragnarsson

Tenorstämman

Andreas Skjutare

Basstämman

Peter Magnusson

Hugo Eliasson

Nils-Ivar Thorell