Körsångarna

Sopranstämman

Pernilla Lööf
Elisabet Nilsson
Maj-Britt Westlin
Sandra Wright
Ulrika Malmlöf
Ingrid Normann

Altstämman

Anette Ström Johansson
Katrine Ragnarsson

Maria Hjelte
Helena Hellgren
Anna Abrahamsson

Tenorstämman

Johan Widell
Johan Hernblom
Andreas Skjutare
Rasmus Lindström

Basstämman

Peter Magnusson
Nils Westlin
Nils-Ivar Thorell