Om Staffans Motettkör

Staffans Motettkör bildades 2009 som en projektkör och blev en permanent kör i Staffans församling, Gävle, efter något år. Motettkören är en blandad kör med hög musikalisk ambitionsnivå.  Musikalisk inriktning är på den klassiska kyrkomusiken, från 1500-tal till nyskriven musik. Tillsammans med körens dirigent, Joakim Andersson, utvecklas kören och vill med sin varma klang och sitt kraftfulla musikaliska uttryck ta sig an verk som både är standardrepertoar inom körmusiken men också musik vanligtvis inte framförs så ofta.

Kören sjunger, förutom vid högmässor, vid några större körkonserter varje år.
En nu etablerad tradition är att kören medverkar i Joakim Anderssons “Johannespassion” på långfredagen 15.00 i Staffans kyrka.

Information om när kören framträder hittar du i vårt kalendarium