En annorlunda vårkonsert

Staffans Motettkör
Musiker ur Gävle symfoniorkester
Joakim Andersson, dirigent

Omnia tempus habent – allt har sin tid. Orden är ur Predikaren i bibeln och musiken, skriven av Michael Waldenby, är för den ovanliga konstellationen blandad kör och cello. Vid samma konsert framförs ett portalverk för svensk romantisk musik: Te Deum av Otto Olsson för kör, stråkorkester, harpa och orgel.

Söndag 21 maj 18.00, Staffans kyrka