Shall I compare thee to a summers day

Staffans Motettkör
Ludvig Nilsson, piano
Joakim Andersson, dirigent
Musik med text av Williams Shakespeare komponerat av Vaughan Williams, Sven-Eric Johansson, Nils Lindberg och Joakim Andersson.

Shall I compare thee to a summers day Läs mer »