Första adventskonsert

Staffans Motettkör, Staffanskören, Hemlingbykören och Mariakören sjunger adventssånger.

Söndag 28 november 16.00 i Heliga Trefaldighets kyrka