Första adventskonsert

Körkonsert
Hemlingby barnkör, Staffanskören,
Hemlingbykören, Staffans Motettkör.
Odd Inge Gjelsnes, trumpet. Daniel Larsson, orgel
Christina Gagge och Joakim Andersson, dirigenter
Söndag 2 december 18.00
Staffans kyrka, Staffansplan, Brynäs